e-shop

Mapa s inštaláciami EKOSOLÁR s.r.o.


Firma Jaroslav Korvín EKOSOLAR s.f. v roku 2018 získala Výroený Certifikát za 26 rokov na slovenskom trhu.


Certifikát sa ude3uje firme , ktorá spaoa kritéria eo sa týka serióznosti, stability a taktiež doby trvania na trhu. Tento Certifikátom sa daná firma môže prezentovať nie len na Slovensku, ale aj v zahranieí a získať si tak nových obchodných partnerov na spoluprácu.

Štátna dotácia Zelená domácnostiam

Doekali sme sa ! MH Slovenska rozbehlo tak dlho oeakávanú dotáciu na podporu využívania obnovite3ných zdrojov. Podrobnejšie na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

Aj naša firma je pripravená plniť Vaše požiadavky


EKOSOLAR – Jaroslav Korvín, som Váš zhotovite3 pre Inštalatérov fotovoltaických, Slnečných tepelných systémov a Kotlov na Biomasu. Pred podaním poukážky na dotáciu oslovujte najprv zhotovite3a, ktorý Vám navrhne vhodný systém pre Váš dom, kde uzavriete Zmluvu o dielo a následne Vás prihlási na poukážku, nechodte cez sprostredkovate3a, vyhnete sa zbytoeným komplikaciam a nervov.

Namontujeme Vám na kľúč Malú rodinnú elektráreň do 10 kW

Skrátenie easu na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie. To sú zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny, ktoré môžu využívať od 1. januára 2014 domácnosti, ak väešinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami, a nežiadajú doplatok, zariadenie im nainštalujú inštalatéri s osvedečním, ktorým disponujeme. Dôležité je, že distribueným spoloenostiam sa už nepodáva žiadosť o pripojenie, ale len oznámenie o pripojení, na ktoré musí táto spoloenosť reagovať do 5 pracovných dní. Aby bolo možné podať oznámenie o pripojení, v prvom rade treba získať od distribučnej spoločnosti kladné stanovisko k dostatočnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja. Ak ho dostane, má šesť mesiacov na jeho inštaláciu. Aby bolo vybavovanie eo najkratšie, zákon explicitne hovorí, že stanovisko musí distribútor vystaviť do 10 dní od doruečnia žiadosti o jeho vydanie. Máte nárok na bezplatné pripojenie do distribuenej sústavy, bezplatnú montáž meradla zapoeítavajúceho v reálnom ease vyrobenú a dodanú elektrinu a bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribuenej sústave.
Bližšie informácie o cenách nájdete na stránke www.ekosolar.eshop-zdarma.cz

Dodávame a montujeme certifikované vakuové trubice APRICUS pre solárny ohrev vody , prikurovania, ohrev bazenov podrobnejšie informacie najdete na http://www.ekosolar.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=99


Autorizovaný partner pre dodávku a montáž firmy SolarVenti Dánsky výrobca solárnych teplovzdušných panelov, zabezpečujú teplý vzduch do chalúp, domov, pivníc, garáži a iných miest, v ktorých je treba udržiavať suchú a čerstvú klímu. www.solarventi.czNOVINKA

Ak rozmýš3ate o solárnej elektrárne na rodinný dom, ste na správnej adresa. Ostrovná solárna elektráreo s hybridným menieom Vám zabezpečí úsporu spotreby elektrickej energie z verejnej siete. Ostrovný systém znamená že vyrobenú elektrickú energiu použijete pre vlastnú spotrebu, ak ju nespotrebujete, tak sa uloží do akumulátora, inteligentný hybridný menie automatický zabezpečuje pripájanie prúdu do rozvodnej skrine domu pri optimálnych slnečných dooch a odpojí verejnú sieť. Pri nevhodných slnečných dooch zase automaticky pripojí verejnú sieť. Výhodou tohto systému oproti solárnym elektrároam s predajom do verejnej siete je odbúranie zložitej byrokracie po úradoch a následných poplatkov, nie je potrebné žiadne schva3ovanie a dodatočné zdaoovanie ziskov. Staeí sa len rozhodnúť a mi Vám všetko zabezpečíme na kľúč. ekosolar.eshop-zdarma.czDodávame a montujeme hybridné zásobníky na ohrev vody, podporujeme Slovenský patent zameraný na úsporu eoraz drahšej energie plynu a elektriky na ohrev vody. Závesné zásobníky v objeme 80- 100-125-150-200 litrov, ohrev vody s fotovoltaických panelov. www.logitex.sk

Autorizovaný montážny partner spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. od roku 1993

Autorizovaný montážny partner spoločnosti Blaze Harmony s.r.o. kompletná dodávka, montáž a servis kotlov na drevoplyn a kotlov s horákom na pelety s rotaenou spa3ovacou komorou.Autorizovaný montážny partner spoločnosti PONAST s.r.o. Kompletná dodávka, montáž a servis kotlov na pelety od 4,5 kW do 192 kW v kaskade aj viac a ich príslušenstvaAutorizovaný montážny partner spoločnosti ATMOS. Kompletná dodávka, montáž a servis kotlov na pelety a ich príslušenstva

Autorizovaný montážny partner spoločnosti VIADRUS . Kompletná dodávka, montáž a servis liatinových kotlov na pelety a ich príslušenstva, Hercules ECO, Hefaistos P1, Woodpell, Space Energy


Spolupráca firmy EKOSOLAR na projektoch

V roku 2015 sa firma EKOSOLAR stala zakladajúcim elenom EKOKLASTERA združenie organizácií pôsobiacich v oblasti obnovite3ných zdrojov energie najmä biomasy a solárnej energie. Poslaním EKOKLASTRA bude združovať organizácie obdobného zamerania, napomáhať šíreniu a výmene najlepších skúseností za úečlom zvýšenia povedomia vo využívaní biomasy, solárnej energie a iných obnovitelľných zdrojov energie. Cie3om EKOKLASTRA je posilňovať inovačný potenciál a konkurencieschopnosť slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti obnovitelľných zdrojov energie, hlavne biomasy a solárnej energie a tým prispieť k pozitívnemu vývoju trhu v oblasti udržate3nej výroby a spotreby energie.

PROJEKT SOLARLABORATORY Materialovotechnologická fakulta Trnava
TECHNICKO – PORADENSKÉ LABORATÓRIUM PRE VYUŽITIE A NÁSLEDNÚ PROPAGÁCIU SLNEENEJ ENERGIE
Partner a spolupracujúca organizacia na vybudovaní termického solárneho systému www.solarlab.mtf.stuba.sk

www.uspornaziarovka.sk
pre vás prináša sériu užitočných rád, ktoré je dobré si naštudovať predtým ako sa pustíte do ve3kého nákupu LED žiaroviek alebo pásov. Je taktiež dobré sa poradiť s odborníkmi alebo priamo s nami o vašom budúcom projekte alebo výmene svetelného zdroja. Na tento stránke budeme pre Vás zhromažiovať všetky rady a tipy ktoré pri výbere svojej žiarovky budete potrebovať


v piatok 22.08.2008 sa to podarilo... Vo vyske 20 metrov na stlpe verejneho osvetlenia nad Stanicou www.stanica.sk. troni Monument pre Monument madarskeho umelca Istvana Csakanyho, cim sa uzavrel takmer po roku jeho rezidencny pobyt. Niekolkohodinovy, technicky narocny proces umiestnovania sochy mozete vidiet na kratkom video zazname na nasej stranke, kde najdete aj viac fotiek. Socha obycajneho cloveka v rifliach a oranzovom saku (umelca samotneho) drzi v rukach solarny panel a cez den nabije bateriu, aby v noci sama na seba svietila prostrednictvom LED svietiel zo spodnej strany panela. Za spolupracu a podporu pri realizacii tohto narocneho projektu velmi dakujeme vsetkym, ktori sa o uspech pricinili - sochari Matus Psenko a Juraj Mucha (AVU AU Banska Bystrica), konzultanti a sponzori Jaroslav Korvin (Ekosolar.sk), Richard Minarik (LedTechz.eu), zeriavnik Dusan Pytel (Duvoks), zvaraci Vlado Kujan a Laszlo Letel, elektrikar Igor Starek, donori Medzinarodny visegradsky fond, Ministerstvo kultury SR, Stredoeuropska nadacia a SLOVNAFT a.s., a tiez Mesto Zilina a Siemens - verejne osvetlenie. Verime, ze vas kazda cesta Rondelom odteraz potesi..pohladom hore (pozor na nehody!). 

Ekologické výrobky firmy EKOSOLAR Piešťany sú prevedené na vysokej technickej a profesionálnej úrovni s návratnosťou investície v oblasti úspory energie a ochrany životného prostredia. Naše skúsenosti sme čerpali v susedných západných vyspelých štátoch ako je Rakúsko a Nemecko. Firma EKOSOLAR – Jaroslav Korvín vznikla v roku 1991 na základe poskytnutej technológie Rakúskej spoločnosti ARGE v Gleisdorfe, výroba a montáž slnečných kolektorov výluene zo Slovenských materiálov. Už od roku 1991 je firma EKOSOLAR zmluvným partnerom v montážnej einnosti najväešieho Slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO-SOLAR Žiar nad Hronom. V roku 2005 sa založila firma EKOSOLAR s.r.o. Do roku 2014 firma úspešne vyrobila a namontovala do rodinných domov a iných objektov 5939 m2 plochy slnečných kolektorov. Viac ako 834 spokojných zákazníkov.

Podľa priania zákazníka sme pripravení uspokojiť požiadavky v oblasti výroby, predaja a dodávky solárnych zariadení i jednotlivých komponentov, odbornej konzultácie až na miesto svojpomocnej montáže. Montážnu einnosť firma EKOSOLAR zabezpečuje formou dodávky "na kľúč" alebo so súeinnosťou služieb zákazníka. Po uzavretí "zmluvy o dielo" sa zákazník zaväzuje uhradiť zálohu vo výške ceny nákupu materiálu. V dostatočnom predstihu pred prevedením montážnych prác, bude pracovníkom firmy EKOSOLAR prevedený návrh technického riešenia na mieste realizácie, dohoda o termíne, návrh zaistenia dodávky a montáže, predbežná cena. Zákazníkovi bude úetovaná práca sadzbou dohodnutou v zmluve o dielo. Do úetovanie bude prevedené po splnení dodávky a prebratí zákazníkom na základe uzavretej zmluvy podľa skutočných nákladov na požadované služby zo strany zákazníka. V prípade nesplnenia niektorých z uvedených podmienok, bude v zákonnej lehote odstúpené zo strany dodávateľa od zmluvy. Na výrobky firmy EKOSOLAR a montážne práce je poskytovaný bezplatný servis poeas 36 mesiacov, vykonávame aj po záručný servis.